Caawi Caruurta soomaaliyeed

iskool
iskool

Mashruuca Gudaha

Waxa aan Rajeeneyno:

Diyaarin Xarun xanaanada Agoonta soomaaliyeed

Caruurta waxey u baahan yihiin caawinaadeena.

Fursad ayaan siinkartaan.

 

Xarunta Xeriirinta iyo La talinta Soomaalida berna

Xafiiska
Xafiiska

 

Mashruuca Gudaha

 

Xarunta wargelinta iyo Caawinaada Soomalida Berna. 

Jimco walba  8.30 - 11.30 Saac ( Aanka aheyn waqtiga lagu jiro Fasaxa iskoolada  )

 

 

Fadlan jicaha maalin aan aheyn yaan la imaanin mahadsanidiin